Lottas Hundskola

                                        2012-09-27-18-35-23.jpg

              

Välkommen till hundskolan som sätter hunden i centrum.

 

Positiva metoder. Individanpassad träning.

 

Löpande kursstart hela året!

 

Vi håller kurser på Svågertorp, Malmö.

       

                                     Arken zoo

 

                                                 Arkenzoo