Lottas Hundskola

                                        2012-09-27-18-35-23.jpg

 

                       Välkommen till hundskolan som sätter hunden i centrum.

 

                       Positiva metoder.  Individanpassad träning.

 

            Löpande kursstart hela året!

 

                    Vi håller kurser på Svågertorp, Malmö.

       

                                          Arkenzoo